Home Page
     
   
  English
 
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น
Heat Pump Water Heater & Chiller Water Unit
สุดยอดด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่   large product photo

เหมาะสำหรับ:

               โรงพยาบาล โรงแรม รีสอร์ท สถานบริการอาบอบนวด สปา โรงงานอุตสาหกรรม เช่น อุตสหกรรมที่ใช้น้ำเย็นในการระบายความร้อน โมลฉีดพลาสติค อลูมิเนียม เครื่องเชื่อม อาร์ค สป๊อต น้ำมันไฮดรอลิค น้ำมันหล่อลื่น น้ำหล่อเย็นเครื่องเป่าพลาสติค งานหลอมโลหะ ควบคุมอุณหภูมิน้ำสำหรับตู้เลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงปลา และอื่น ๆ


 

ระบบปั้มความร้อน เครื่องทำน้ำร้อน และน้ำเย็นHeat Pump Water  Heater & Chiller Water Unit ( Heat & Cool )
ใช้ในสถานประกอบการที่ต้องการน้ำร้อนไม่เกิน 70  องศา เซลเซียส
 


               ระบบเครื่องซิลเลอร์ Chiller (น้ำเย็น) และ เครื่องทำน้ำร้อน เป็นระบบที่มีความสำคัญในการใช้งานสำหรับสถานประกอบการหลายประเภท เช่น โรงพยาบาล , โรงแรม , รีสอร์ท ,สถานบริการอาบ อบ นวด , สปา และโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท   เป็นต้น  ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ทั้งเครื่องซิลเลอร์ Chiller ผลิตน้ำเย็นสำหรับใช้ในเครื่องปรับอากาศ และ เครื่องทำน้ำร้อนไว้สำหรับใช้งานด้านการอาบน้ำ,การชำระล้าง ฯลฯ ซึ่งทั้งเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำน้ำร้อนมีการแยกการทำงานออกจากกัน การใช้งานทั้ง 2 อย่างนั้น สถานประกอบการต่างๆจะต้องติดตั้งทั้งเครื่อง ชิลเลอร์ Chiller และเครื่องทำน้ำร้อน ค่าของพลังงานที่ใช้จึงสูงทำให้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก็สูงเช่นเดียวกัน


               การทำน้ำร้อนปัจจุบันมีอยู่มีด้วยกันหลายชนิด เช่น การใช้บอล์ยเลอร์ Boiler (หม้อต้มน้ำ)โดยใช้เชื้อเพลิงต่างๆ หรือการใช้ขดลวดไฟฟ้า Heater ซึ่งการทำน้ำร้อนแบบเดิมที่ใช้กันอยู่นี้เป็นระบบทำน้ำร้อนที่ใช้พลังงานสูงและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย นอกจากค่าพลังงานที่เกิดจากการทำน้ำร้อนแล้วยังมีค่าพลังงานและค่าใช้จ่ายจากการใช้เครื่องชิลเลอร์ Chiller สำหรับผลิตน้ำเย็นในเครื่องปรับอากาศ อีกระบบหนึ่งด้วย


               ดังนั้นค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่เกิดขึ้น 2 ทางจึงเป็นการสูญเสียที่สูงมากสำหรับสถานประกอบการต่างๆ ในสภาวะปัจจุบัน การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและเหมาะสมเป็นแนวทางที่สถานประกอบการต่างๆหลายแห่งนำมาใช้ในการปรับปรุงระบบการทำ งานของอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในสถานประกอบการเพื่อลดการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุด


               เพื่อเป็นการลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายในส่วนที่ต้องใช้พลังงานสูงจากการทำน้ำร้อน และ การใช้เครื่องซิลเลอร์ผลิตน้ำเย็นสำหรับใช้ในเครื่องปรับอากาศ  สถานประกอบการต่างๆหลายแห่ง จึงเลือกระบบอุปกรณ์การทำงานระบบใหม่ที่สามารถ ทำน้ำร้อนและได้น้ำเย็น “ฟรี” เพื่อใช้ในเครื่องเดียวกัน เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน


               รวมถึงเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนซึ่งสถานประกอบนั้นตั้งอยู่ให้ปลอดมลภาวะที่เกิดจากการเผาไหม้เพราะการใช้เชื้อเพลิงทำน้ำร้อน จึงเป็นทางเลือกใหม่ โดยการเสนออุปกรณ์ที่ทำน้ำร้อนและทำน้ำเย็นสำหรับใช้ในเครื่องเดียวกัน ชนิดใหม่ คือ  Heat  Pump Water  Heater & Chiller Water Unit  คือการนำระบบการทำงานของ Heat Pump และ Chiller มารวมเป็นเครื่องเดียวกันนั่นเอง


               การใช้งานสำหรับเครื่อง ระบบ Heat Pump Water Heater & Chiller Water Unit  (Heat & Cool)  เครื่องทำน้ำร้อนและน้ำเย็น ใช้ประโยชน์ดังนี้.


               น้ำเย็น  ที่ได้จากเครื่อง  Heat & Cool Water Unit  สามารถนำไปใช้งาน

                ใช้กับระบบปรับอากาศ ( Air Conditioning ) โดยใช้กับแฟนตอล์ย ( Fan Coil Units) ได้หลายเครื่องและติดตั้งได้ไกลๆโดยไม่เกิดปัญหา ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายได้มากเมื่อใช้กับแฟนคอล์ย 5 เครื่องขึ้นไป


                ได้น้ำเย็นเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการทางเคมี ,การทำอาหารหรือการจัดเก็บอาหาร


                ได้น้ำเย็นเพื่อใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรมสำหรับระบายความร้อน เช่นการฉีดโมลพลาสติค ,อลูมิเนียม,เครื่องเชื่อม , อาร์ค-สป๊อต , น้ำมันไฮดรอลิค , น้ำมันหล่อลื่น , น้ำหล่อเย็น , เครื่องเป่าพลาสติค


                ได้น้ำเย็นเพื่อใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรมสำหรับงานหลอมโลหะ


                รวมถึงใช้ในการควบคุมอุณหภูมิสำหรับตู้ปลา หรือบ่อเลี้ยงปลา

               น้ำร้อน  ที่ได้จากเครื่อง Heat & Cool Water Unit สามารถนำไปใช้งาน


               ได้น้ำร้อนหรือน้ำอุ่นเพื่อใช้ในการอาบหรือชำระล้าง สำหรับ  โรงพยาบาล , โรงแรม ,รีสอร์ท,สถานบริการอาบ อบ นวด , สปา


               ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิสำหรับสถานที่ออกกำลังกาย Fitness


 
[Next]    
 
Webmaster : webmaster@bt-con.com
Copyright 2004, BT Heat - Chill Solution (Thailand) Co.,Ltd
All Rights Reserved.