Home Page
     
   
  English
 
เครื่องทำน้ำร้อน
Heat Pump Water Heater Unit
สุดยอดด้วยเทคโนโลยีก้าวล้ำในการออกแบบ   large product photo

เหมาะสำหรับ:

               โรงพยาบาล โรงแรม สถานบริการอาบ อบ นวด สปา โรงงานอุตสาหกรรม


 เครื่องทำน้ำร้อน ระบบ Heat Pump Water Heater (Heat Pump)
ใช้ในสถานประกอบการที่ต้องการน้ำร้อนไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส

               ระบบทําน้ำร้อนเป็นระบบหนึ่งที่มีความสําคัญ ในการใช้งานสําหรับสถานประกอบการหลายประเภท เช่น โรงพยาบาล , โรงแรม , รีสอร์ท , สถานบริการอาบอบนวด , สปา และ โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทเป็นต้น ระบบการทําน้ำร้อนเดิมที่สถานประกอบการต่างๆใช้กันอยู่มีด้วยกันหลายชนิด เช่น การใช้บอล์ยเลอร์ Boiler (หม้อต้มน้ำ) โดยใช้เชื้อเพลิงต่างๆ หรือการใช้ขดลวดไฟฟ้า Heater ซึ่งการทําน้ำร้อนแบบเดิมที่ใช้กันอยู่นี้เป็นระบบทําน้ำร้อนที่ใช้พลังงานสูงและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

     

               เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในส่วนที่ต้องใช้พลังงานสูงในการทําน้ำร้อนเพื่อใช้ในสถานประกอบการ การเลือกระบบทําน้ำร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงประหยัดพลังงานเป็นการลดค่าใช้จ่ายและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่สถานประกอบ การตั้งอยู่ให้ปลอดมลภาวะที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงจึงเป็นทางเลือกใหม่ โดยการเสนออุปกรณ์ทําน้ำร้อนชนิดใหม่ คือ เครื่องทําน้ำร้อน ระบบ Heat Pump ขึ้นมาใช้ ทดแทนระบบเดิม

               ระบบ Heat Pump เป็นระบบเครื่องทำน้ำร้อน ที่มีลักษณะการทำงานเหมือนเครื่องปรับอากาศ (Airconditioning) โดยทั่วไป อุปกรณ์หลักของ Heat Pump มี 4 ชนิดคือ

                1. คอมเพรสเซอร์ (Compressor)
                2. คอนเดนเซอร์ (Condenser)
                3. ชุดพัดลมและมอเตอร์ (Fan or Blower Motor)
                4. อีแวปพอเรเตอร์ (Evaporator)


ความรู้เกี่ยวกับ ระบบ Heat Pump Water Heater (เครื่องทำน้ำร้อน)


Heat Pump คืออะไร


Heat Pump ประหยัดพลังงานได้มากเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับการทำน้ำร้อนด้วยวิธีอื่น ๆ เช่น


                1. ระบบหม้อต้มน้ำร้อนด้วยขดลวดไฟฟ้า
                2. ระบบหม้อต้มน้ำร้อนด้วยน้ำมันเตาเผา
                3. ระบบหม้อต้มน้ำร้อนด้วยน้ำมันดีเซล
                4. ระบบหม้อต้มน้ำร้อนด้วยก๊าซแอลพีจี
                5. ระบบหม้อต้มน้ำร้อนด้วยเชื้อเพลิงอื่น ๆ


ระยะเวลาคืนทุนจากผลประหยัดของการใช้ Heat Pump


 
ระบบ Heat Pump (เครื่องทำน้ำร้อน) คืออะไร


               Heat Pump สําหรับทําน้ำร้อน มีหลักการทํางานเหมือนระบบปรับอากาศ แต่แตกต่างกันที่ การนําความร้อน หรือความเย็นไปใช้เป็นนประโยชน์ โดย Heat Pump นําความร้อนไปใช้เป็นประโยชน์ ส่วนเครื่องปรับอากาศนําความเย็นไปใช้เป็นประโยชน์


               การทำงานของ Heat Pump จะถ่ายเทความร้อนจากสารทําความเย็น (Refrigerant) ให้กับน้ำ ด้าน Condenser สารทําความเย็นจะถูกคอมเพรสเซอร์ (Compressor) ดูดเข้าไปและอัดด้วยแรงดันสูงจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น ขณะที่สารทําความเย็น (Refrigerant) ยังเป็นแก๊สมีแรงดันสูงและอุณหภูมิสูง เมื่อสารทําความเย็น (Refrigerant)ไปถึงคอนเดนเซอร์ (Condenser) ซึ่งในที่นี้เป็นท่อทองแดงอยู่ในน้ำ จะคายความร้อนให้แก่น้ำ ทำให้น้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้น สารทำความเย็นจะมีอุณหภูมิลดลงถึงจุดที่กลายเป็นของเหลว แต่ยังมีแรงดันสูงมากอยู่ เมื่อสารทำความเย็นเหลว ไหลผ่านวาล์วลดแรงดันหรือท่อลดแรงดันจะกลายเป็นไอของน้ำยา (Vapor) อุณหภูมิต่ำและแรงดันต่ำ เมื่อไปถึงอีแวปพอเรเตอร์ (Evaporator) และได้รับความร้อนจากอากาศก็จะกลับกลายเป็นแก๊สอีก และไหลต่อไปยังคอมเพรสเซอร์ การทำงานของ Heat Pump จะทำงานวนเวียนเป็นรูปวงจรอยู่ในระบบเช่นนี้จนกว่าจะได้น้ำร้อนตามที่ต้องการ
[Next]    
 
Webmaster : webmaster@bt-con.com
Copyright 2004, BT Heat - Chill Solution (Thailand) Co.,Ltd
All Rights Reserved.